โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-13 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-03-13

เอกสารโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ
จันทร์ 13 มีนาคม 2560 / ข่าวบุคลากร

เอกสารโครงการส่งเสริมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 8, 9, 15, 16 กรกฎาคม 2564 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา