โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-13 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-03-13

เอกสารโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการ
จันทร์ 13 มีนาคม 2560 / ข่าวบุคลากร

เอกสารโครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการเทคนิคการจัดผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา