โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-21 | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-21

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ปวส.) สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคลหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร จากเว็บไซด์ https://personal.rmutl.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30  มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา