โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสอบสถานะการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ/รับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิ | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจสอบสถานะการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ/รับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 4578 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คลิก ตรวจสอบสถานะ

เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ/รับรองเงินเดือน และหนังสือผ่านสิทธิ

1. แบบคำขอหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ/รับรองเงินเดือน

2. แบบคำขอหนังสือผ่่านสิทธิสวัสดิการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ  ธนาคารกรุงไทย

4. แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ ธนาคารออมสิน


รายงานการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

ประจำปี 2566

กราคม              

กุมภาพันธ์            

มีนาคม

เมษายน                  

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม               

สิงหาคม
กันยายน                ตุลาคม         พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประจำปี 2565

ตุลาคม                  พฤศิจกายน           ธันวาคม                  

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา