โลโก้เว็บไซต์ ประมวลจริยธรรม | กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 2918 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประมวลจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

 

กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย

 

การรายงานประเมินจริยธรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา